Veelgestelde Vragen

Free a Girl streeft een wereld na zonder seksuele exploitatie van kinderen. Door slachtoffers te bevrijden uit de prostitutie en straffeloosheid aan te pakken. Free a Girl steunt organisaties die op gepassioneerde wijze strijden tegen kinderprostitutie.

 

Home » FAQ

Waarom deze actie?

Over de hele wereld worden miljoenen kinderen seksueel uitgebuit. Dit kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Met deze actie willen we zoveel mogelijk geld ophalen om nog meer kinderen te bevrijden en hen een toekomst te kunnen bieden. Door mee te doen met Lock me Up – Free a Girl draag je direct bij aan de strijd tegen kinderprostitutie, klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Zitten meisjes echt in zulke hokjes?

Ja. In India zijn er dergelijke hokjes in bordelen waar minderjarige meisjes dagelijks worden uitgebuit. Maar de problematiek verplaatst zich naar het online aanbieden van meisjes in alle landen waar we werkzaam zijn. De hokjes staan vooral symbool voor de gevangenschap van kinderen die dagelijks worden gedwongen hun lichaam te verkopen. Wereldwijd zitten er miljoenen kinderen onder erbarmelijke omstandigheden gevangen. Ook in Nederland, geschat wordt dat er 3.000 kinderen hun lichaam gedwongen moeten verkopen. Het kost ongeveer €50,- om een kind te bevrijden in Azië.  Help mee en klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Hoe weten we dat de opbrengst goed terecht komt?

Free a Girl is heel transparant over de opbrengsten en bestedingen. In 2018 gaven we 15 % van onze inkomsten uit aan kosten voor fondsenwerving. Dat is ruim onder de door het CBF gestelde norm van 25% is. De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn hier terug te vinden.

Hoe komen minderjarige meisjes in de prostitutie terecht?

Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderhandel. Ouders staan hun kinderen tegen betaling af aan familieleden of (vage) kennissen die hen een betere toekomst in de stad beloven. Zij doen dat om hun schulden af te lossen of om simpelweg te overleven. Helaas is er geen betere toekomst voor deze kinderen weggelegd. Er worden ook nog steeds meisjes ontvoerd als zij bijvoorbeeld onderweg naar school zijn. Ze worden gedrogeerd en komen dan in een bordeel terecht. Elk jaar sterven duizenden kinderen zonder ooit echt kind te zijn geweest. Hun leven stond in het teken van uitbuiting, mishandeling en misbruik.

Kinderen die op straat werken en leven, lopen een extreem hoog risico om slachtoffer te worden van kindersmokkelaars en uitbuiters, als ze niet al slachtoffer zijn. Tegen kindersmokkelaars wordt door onmacht, onkunde of corruptie vaak nauwelijks opgetreden. De handel in kinderen is zeer lucratief. Eén gesmokkeld kind levert een kinderhandelaar minstens enkele honderden euro’s op. Sommige meisjes die verkocht worden aan de seksindustrie zijn pooiers duizenden euro’s waard. Zij verdienen vervolgens tienduizenden euro’s aan deze meisjes.

Het probleem verschuift zich steeds meer naar online aanbod van meisjes. Via social media komen de pooiers en mensenhandelaren in contact met de meisjes en als ze eenmaal onder invloed zijn van hun uitbuiters worden ze online aangeboden. De klant krijgt via WhatsApp de foto’s van de meisjes te zien en maakt een keuze. Het meisje dat in een kamer wordt vastgehouden wordt gebracht naar de plek die de klant aangeeft.

Zitten er in Nederland ook minderjarige meisjes in de gedwongen prostitutie?

Ja, kinderprostitutie is een wereldwijd probleem. In Nederland worden er naar schatting 3000 minderjarigen jongens en meisjes seksueel uitgebuit. Dit gaat vaak gepaard met veel geweld, chantage en intimidatie.

Hoeveel meisjes zijn er al bevrijd?

Sinds de oprichting in 2008 heeft Free a Girl de bevrijding van meer dan 4.500 meisjes mogelijk gemaakt.

Hoe lang duurt gemiddeld het rehabilitatieprogramma?

Een rehabilitatieprogramma duurt gemiddeld een jaar. Sommige meisjes kunnen niet terug naar huis, omdat hun thuisomgeving onvoldoende veiligheid biedt en/of onderdeel was van de seksuele uitbuiting. Zij blijven tot hun achttiende in het opvanghuis.

Hoe weten jullie waar de meisjes zitten? Hoe onderzoeken jullie de situaties?

We steunen lokale organisaties die kinderen uit bordelen of massagesalons bevrijden, of van de straat halen en een kans op een nieuwe toekomst bieden. Dagelijks struinen onze partnerorganisaties bordelen af, op zoek naar minderjarige meisjes. Ook op basis van een gerapporteerde vermissing doen ze onderzoek in de bordelen. Ze gaan undercover en doen zich bijvoorbeeld voor als klant. Als er voldoende bewijsmateriaal is verzameld, wordt er samen met de politie een inval gedaan. Vanaf dit jaar gaan we ook investeren in online opsporingsmethodieken. Steeds meer meisjes worden online aangeboden en met de klant wordt een afspraak gemaakt in een hotel of een woning.

Ondermijn je met deze methodiek niet de autoriteit van politie en gezagsdragers?

Samen met politie wordt een inval gedaan. Daarnaast werken onze partners nauw samen met justitie om daders veroordeeld te krijgen.

Hoeveel bevrijdingsteams ondersteunen jullie?

Free a Girl ondersteunt 8 bevrijdingsteams en 11 partnerorganisaties in 7 landen. Daarnaast hebben we een kantoor in Haarlem, New York en Mumbai om internationaal een vuist te maken tegen kinderprostitutie.