• nl

Bestedingen 2018

Bestedingen Lock me Up – Free A Girl 2018
Door de opbrengsten van Lock me Up – Free a Girl kunnen wij onze bevrijdingsteams in India blijven financieren. Onze collega’s sporen jonge meisjes op om hen zo snel mogelijk uit de bordelen te bevrijden. Ook de kosten voor opvang, medische zorg en traumaverwerking worden met behulp van het eindbedrag ondervangen. Om een blijvend verschil te maken, wordt de juridische afdeling ondersteund om rechtszaken aan te spannen en daders veroordeeld te krijgen. Wat we met het opgehaalde geld hebben kunnen doen, lees je hieronder.

Bevrijdingsacties
Momenteel werken wij samen met 8 bevrijdingsteams. Zij verzamelen bewijsmateriaal voor kinderprostitutie en doen invallen met de lokale politie. Vervolgens wordt er aangifte gedaan tegen de bordeeleigenaren zodat daders vervolgd kunnen worden. Door het samenwerken met de politie vindt capaciteitsversterking en bewustwording plaats.

Opvang slachtoffers
Bijna alle kinderen die bevrijd worden zijn getraumatiseerd. Veel van hen hebben soa’s en sommigen zijn hiv-besmet geraakt. In de opvanghuizen worden ze behandeld, zowel medisch als psychisch. Ze krijgen de tijd om weer op kracht te komen. Ze krijgen ook onderwijs. Sommige kinderen blijven een paar maanden en kunnen snel herenigd worden met hun familie. Anderen blijven jaren in de opvang.

Preventie
Het veelvuldig bevrijden van minderjarige meisjes uit de prostitutie en het vervolgen van de daders blijkt preventief te werken. In Mumbai werken nu minder minderjarige meisjes in de red light districten en door in de dorpen bewustzijn te creëren over mensenhandel, wordt de sociale controle groter. Verdachte zaken worden sneller gemeld zodat er actie ondernomen kan worden.

Beroepstrainingen
Als meisjes eenmaal bevrijd zijn uit een bordeel, staan ze pas aan het begin van een lange weg terug naar een ‘normaal’ bestaan. Free a Girl zorgt ervoor dat zij in het opvanghuis een opleiding krijgen. Bij terugkomst moeten zij –volgens de lokale maatstaven van beloning- in hun eigen levensonderhoud voorzien en soms ook in dat van hun familie.

Sponsoren Lock me Up - Free a Girl

Wij willen graag alle partners bedanken die, naast onze deelnemers, van de actie Lock me Up – Free a Girl een succes maken. Van websitebouwer tot hokjesbouwer, van hostingbedrijf tot opslagbedrijf: bedankt!

Sponsoren

Internative Mollie Intermax I&B Allroundbouw Signwise Levanto CDN77